Náš cieľ

Vyvíjať softvér tým správnym spôsobom

Vybudovať širší tím